Skip to navigation

Partners

Juridisch


DVDW Advocaten is een advocatenkantoor bestaande uit circa 20 advocaten, met vestigingen in Den Haag en Rotterdam. De (uitsluitend civielrechtelijke) secties en specialisaties van DVDW Advocaten worden vermeld en toegelicht op www.dvdw.nl, waarbij met name de bij de sectie Ondernemingsrecht vermelde informatie i.c. van belang is.
DVDW Advocaten beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van het contractenrecht, waaronder t.a.v. geheimhoudingsovereenkomsten/non-disclosure-agreements, overeenkomsten en constructies ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten en/of ideeën, samenwerkingsovereenkomsten (w.o. joint-ventures), auteursrechtelijke contracten, licenties, exploitatieovereenkomsten, distributie, moraliteitsovereenkomsten.
DVDW Advocaten levert creatief maatwerk voor een redelijke prijs.

www.dvdw.nl  

Recente Projecten