Skip to navigation

Van concept tot marktintroductie

Het BBDG 7-Stappenplan

Het BBDG 7-stappenplan is een bewezen succesformule (en chronologische weergave) van alle fases die noodzakelijk zijn om een nieuw product of dienst succesvol in de markt te zetten. 


Natuurlijk kan het voorkomen dat u één of meerdere onderdelen uit het stappenplan al voor eigen rekening heeft genomen, zoals de patentaanvraag of het vervaardigen van een prototype. Of u wilt bijvoorbeeld alleen financiële ondersteuning bij de lancering van een reeds uitontwikkeld product of advies bij de ontwikkeling van de uiteindelijke go-to-market strategie. Daarom kunt u het BBDG 7-Stappenplan ook à la carte gebruiken, waarbij u samen met ons zelf bepaalt bij welke fase u ‘instapt’ of voor welke discipline u BBDG wilt inzetten.

Stap 1: Intake

De eerste stap is het aanmelden van uw idee. U kunt daarvoor contact met ons opnemen voor een persoonlijk gesprek. U kunt ook gebruik maken van het intakeformulier. Vanzelfsprekend wordt uw idee vertrouwelijk behandeld en gaat BBDG discreet om met uw gegevens.

Stap 2: Geheimhoudingsverklaring

Indien u daar prijs op stelt, kunnen wij vooraf een geheimhoudingsverklaring laten opstellen door uw of onze juridische partner. U kunt dit aangeven op het intakeformulier. Ten overvloede wijzen wij erop dat ook zonder deze geheimhoudingsverklaring alle rechten met betrekking tot uw idee nadrukkelijk aan u zijn voorbehouden, tenzij door u en BBDG anders zijn overeengekomen.

Stap 3: Evaluatie & terugkoppeling

Na ontvangst van uw intakeformulier gaat BBDG uw idee beoordelen op grond van een aantal criteria. Heeft het marktpotentie? Is het technisch uitvoerbaar? Bestaat het al? Is het idee te beschermen? Wat zijn de te verwachten investeringen en rendementen?

Doorgaans baseert BBDG de evaluatie van uw idee op eigen kennis en ervaring. BBDG kan bij zeer complexe technologieën of niche markten, na overleg met u, ook aspecten hiervan uitbesteden, bijvoorbeeld in de vorm van haalbaarheids- of marktonderzoek.

Onderdeel van deze stap vormt ook het uitvoeren van een patentcheck om te bekijken of het idee valt te beschermen.


Na deze evaluatie zal BBDG u adviseren welke vervolgstappen nodig zijn.

Stap 4: Financieel & juridisch kader

Uw idee is sterk genoeg bevonden om verder uit te werken. Nu is het tijd om aandacht te besteden aan de financiële en juridische randvoorwaarden. Samen met onze gespecialiseerde partners stellen we financiële prognoses op. Welke investering is nodig? Wat zijn de te verwachten opbrengsten? Gaat u volledig zelf financieren of wilt u juist gebruik maken van onze toegang tot kapitaal? Hoe worden de eigendomsrechten en de belangen verdeeld tussen de betrokken partijen? Goede kans dat wij u in deze fase zullen aanraden ook een second opinion te vragen.

Na het bereiken van overeenstemming over het financieel & juridisch kader, kan hetgeen is overeengekomen contractueel worden vastgelegd.

Stap 5: Industrieel design & prototype

Wanneer uw idee een tastbaar product betreft, moet het concreet ontwikkeld en vormgegeven worden. BBDG werkt nauw samen met toonaangevende bedrijven in Europa op het gebied van industrieel design, bijvoorbeeld NPK, die onder andere de Heineken/Krups beertender heeft ontwikkeld.

 

Het vervolgens fabriceren van protoypes is een complexe en kostbare aangelegenheid. BBDG werkt hier ook samen met vaste en vooral betrouwbare partners zoals bijvoorbeeld NPC in Hong Kong. Het prototype zal dienen als basis voor verdere gesprekken met o.a. fabrikanten, distributeurs of investeringsmaatschappijen.

Stap 6: Productie

Nadat het prototype is goedgekeurd, zijn er in principe 2 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het prototype direct vercommercialiseren (lees:verkopen). De tweede mogelijkheid is om het prototype zelf in productie te gaan nemen. BBDG heef hiervoor voortdurend contact met fabrikanten in het Verre Oosten op diverse vakgebieden.

Stap 7: Go-to-market

De laatste stap is het daadwerkelijk in de markt zetten van uw concept. De eindbestemming van het product of idee kan variëren van internationale producenten, distributeurs of winkelketens tot investeringsmaatschappijen en banken. Als uw idee een (duurzaam) eindproduct voor de consumentenmarkt is, kan BBDG in uitzonderlijke gevallen ook beslissen dit, samen met u, zelf in de markt zetten.

Voor alle communicatie rond de lancering van het product en de ontwikkeling van een uitgebalanceerde marketingmix beschikt BBDG over internationaal gespecialiseerde partners op het gebied van marketing en reclame met expertise in zowel zakelijke als consumentenmarkten.

 

Daarnaast is een goede ICT partner in deze fase vaak onmisbaar. Hier werkt BBDG samen met Yes2Web, gevestigd in het TU gebouw in Delft. 

  

Recente Projecten